HOLIADUR: Cynorthwywyr Addysgu a Chynorthwywyr Addysgu Lefel Uwch yng Nghymru / SURVEY: Teaching Assistants and Higher Level Teaching Assistants in Wales

Date: 05.09.17
Voice Cymru

 


January 2017

Survey: Teaching Assistants and Higher Level Teaching Assistants in Wales

We know through casework and reports from Voice members and regular reports in the media that TAs and HLTAs are undertaking work outside of their remit and beyond their paid working hours to ensure the very best for the pupils they work with.

We would be grateful if you would help us to collect some first-hand evidence of the scale of this issue by completing this short questionnaire.


Ionawr 2017

Holiadur: Cynorthwywyr Addysgu a Chynorthwywyr Addysgu Lefel Uwch yng Nghymru

Rydym yn gwybod ar sail gwaith achos, adroddiadau gan aelodau Voice ac adroddiadau rheolaidd yn y cyfryngau, bod Cynorthwywyr Addysgu a Chynorthwywyr Addysgu Lefel Uwch yn gwneud gwaith sydd y tu hwnt i’w cylch gorchwyl ac oriau gwaith arferol er mwyn gwneud y gorau i’r disgyblion maen nhw’n gweithio gyda nhw.

Byddem yn ddiolchgar iawn petai chi yn ein helpu i gasglu tystiolaeth bersonol o’r broblem hon gan lenwi ein holiadur byr.
 


Contact us / Cysylltu â ni

Victoria Cope
Administration Officer
Email: victoriacope@voicetheunion.org.uk

Voice Cymru
Email/Ebost : wales@voicetheunion.org.uk / cymru@voicetheunion.org.uk